Μια καθαρή καριέρα

Νοιαζόμαστε για την ευημερία και την εξέλιξη των υπαλλήλων μας και πιστεύουμε στη σημασία των προσωπικών σχέσεων εντός και εκτός της εταιρείας. Η επαγγελματική πρόοδος του προσωπικού μας είναι σημαντικό θέμα, όπως και οι ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άντρες. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, εμπλουτίζοντας την επιχειρηματική νοοτροπία και ικανότητά μας. Βοηθήστε μας να σας βοηθήσουμε. Για να διασφαλίσουμε ότι θα βρούμε την τέλεια θέση που θα ταιριάζει απόλυτα στις δυνατότητες και τις ικανότητές σας, χρειαζόμαστε μια λεπτομερή περιγραφή σας. Για το σκοπό αυτό, συνιστούμε να συμπεριλάβετε τα παρακάτω' στην αίτησή σας:
  • Πλήρης διεύθυνση κατοικίας συμπεριλαμβανομένου του email σας και των αριθμών τηλεφώνου και κινητού τηλεφώνου σας
  • Λεπτομερές βιογραφικό σε μορφή πίνακα, συμπεριλαμβανομένης φωτογραφίας διαβατηρίου
  • Αντίγραφα ακαδημαϊκών πιστοποιητικών, πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποιητικών προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και πιστοποιητικών πρακτικών ασκήσεων (αν υπάρχουν)
  • Συστατικές επιστολές
  • Προτιμώμενος τομέας απασχόλησης
  • Προσδοκώμενος μισθός
  • Πιθανές ημερομηνίες έναρξης
  • Οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να θεωρηθούν σχετικές σε περίπτωσης πιθανής απασχόλησης
Μπορείτε να βρείτε τις ανοικτές θέσεις μας στη βάση δεδομένων για θέσεις εργασίας του Ομίλου Freudenberg:

Σε διεθνές επίπεδο: Τρέχουσες ανοιχτές θέσεις εργασίας του Ομίλου Freudenberg

Σε περίπτωση που βρήκατε μια κατάλληλη θέση, μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά. Αν δεν βρήκατε κάποια κατάλληλη θέση αλλά πιστεύετε ότι θα εμπλουτίσετε την ομάδα μας, μην διστάσετε να υποβάλετε μια αυτόκλητη αίτηση ηλεκτρονικά. Αναμένουμε την αίτησή σας. Σημειώστε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε μόνο αιτήσεις στα Γερμανικά ή στα Αγγλικά και δεν δεχόμαστε αιτήσεις μέσω email. Χρησιμοποιήστε τις ηλεκτρονικές φόρμες που θα βρείτε στη βάση δεδομένων για θέσεις εργασίας.

Corporate Human Resources
Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH
Im Technologiepark 19
69469 Weinheim, Germany
Τηλέφωνο: +49 (0) 62 01 / 80 - 87 5769