Αποτύπωμα

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει στην εταιρεία Freudenberg Home and Cleaning Solution GmbH - με έδρα την Im Technologiepark 19, 69469 Weinheim (DE), καταχωρημένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων του τοπικού δικαστηρίου του Mannheim με αρ. HRA 430838, αριθμός ΑΦΜ DE 144456276 - που είναι και η εταιρεία που κατέχει το όνομα του ιστότοπου.
Η Freudenberg Home & Cleaning Solutions GmbH χορήγησε στην εταιρεία FHP Ελλάς Α.Ε, με έδρα τη Αχαρνών 36 στην Κηφισιά, εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών Αθηνών με αριθμό μητρώου: ΓΕΜΗ 939101000, Αριθμός ΑΦΜ 094353782 τη χρήση αυτού του ιστότοπου και την κυριότητα του.


Όνομα και διεύθυνση τοπικού οργανισμού

FHP Ελλάς ΑΕ

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: +302106236370
Φαξ: +302106236378
Ιστότοπος: www.vileda-professional.gr
 
Data Protection Officer: Dr. Christian Wolff
Im Technologiepark 19
69469 Weinheim Germany
data_privacy@fhp-ww.com
 
Επισκεφτείτε τον εταιρικό μας ιστότοπο για ερωτήσεις που σχετίζονται με την εταιρεία μας, όπως σχέσεις με επενδυτές, θέσεις εργασίας, κ.λπ.: www.freudenberg.com

Πνευματικά δικαιώματα: ©2018 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, 69469 Weinheim